16 d’octubre 2011

El món és igual a la suma dels coneixements que en tenim.

(Michel Houllebecg Les partícules elementals)