01 de novembre 2007

Pero hoy me siento apenas
como laguna insomne
con un embarcadero
ya sin embarcaciones,

una laguna verde,
inmóvil y paciente,
conforme con sus algas,
sus musgos y sus peces,

sereno en mi confianza,
confiado en que una tarde
te acerques y te mires,
te mires al mirarme.

(Mario Benedetti)
El món no ha estat creat un sol cop, sinó cada vegada que ha aparegut un artista original.

(Marcel Proust A la recerca del temps perdut)
La natura imita l'art més que no pas l'art imita la natura.

(Oscar Wilde La decadència de la mentida)
L'art no representa la realitat, sinó que la tradueix.

(Pere Ballart El contorn del poema)
Si, com ens informa el seu ètim, un símbol havia estat (a l'antiga Grècia) la mitja moneda que conservaven com a finaça els dos signants d'un acord, és evident que la meitat que aquí falta (en la lectura i interpretació d'un poema) podem posar-la -perquè, en efecte, la tenim- qualsevol de nosaltres (els lectors).

(Pere Ballart El contorn del poema)