24 de juny 2008

RITORNELLO

Que sigui ric el jorn
i en arribar la fosca
res no empenyi la son
a fer-nos oblidar. (...)

(Àlex Susanna Memòria del cos)

LES CLAUS

No hi ha cap lluna que et guiï,
ni cap claror amagada
que vagament t'il·lumini.
Una certa repetició dels actes,
això sí, una mena d'obstinació
a fer sempre el mateix,
fan que avui no et perdis
pels camins de la nit.

(Àlex Susanna Memòria del cos)

18 de juny 2008

En alguna ciutat del pensament
jo t'estaré estimant
quan marqui la teva hora solitària
l'esfera de la lluna sobre el mar.
(Joan Margarit Barcelona, amor final)
Sempre tenim davant la veritat
però, com quan mirem el cel de nit,
no podem veure més que la grafia
que té un poema en una llengua estranya.
(Joan Margarit Barcelona, amor final)

15 de març 2008

Una a una,
en els meus ulls ordeno
les vides conegudes.

Casa, carena, barca,
ample respir de l'aigua,
clara rosa. Amb paraules
sempre noves vestia
la tarda ja nascuda.

La nua tarda,
que de la llum sortia
al mar i a la muntanya.

(Salvador Espriu Cançons de la roda del temps)