18 de juny 2008

Sempre tenim davant la veritat
però, com quan mirem el cel de nit,
no podem veure més que la grafia
que té un poema en una llengua estranya.
(Joan Margarit Barcelona, amor final)