27 d’abril 2006

Al acecho
como un cazador,
en largas tardes,
silencioso esperas
un batir de alas
que se pierde en el viento,
sombras veloces,
fugitivas palabras del poema.

(J.L.Panero)
Cap surt de la memòria
no abolirà la plàcida
manera de morir-se
que tenen el records.

(Gabriel Ferrater)
M'exalta el nou i m'enamora el vell.

(J.V.Foix)
Les paraules són
forques d'on, a trossos,
penjo la raó.

(Salvador Espriu)
Para vivir no quiero
islas, palacios, torres:
¡qué alegría más alta
vivir en los pronombres!

(Pedro Salinas)
Perquè és així com hauria d'escriure's
la història dels homes,
assajant de reprendre les paraules
en el seu profund origen.
Car tota cosa és subtil si la veu s'hi detura
tan tendrament com una mà que es clou
damunt la mà que estima.

(Miquel Martí i Pol)

26 d’abril 2006

Scrivo per sapere perché scrivo.

(Alberto Moravia)
La novel·la ja no és l'escriptura d'una aventura, ans l'aventura d'una escriptura.

(Jean Ricardeu Por una théorie de nouveau roman)
"Escriure" és avui un verb intransitiu.

(Roland Barthres)
Mis poemas no significan.
Mis poemas son.

(Jorge Luis Borges)
La poesia és només la bromera. Els oceans, però, fan bromera per força. L'elaboració de les formes (el relleu de les formes) és el camí de la poesia: el poeta és un treballador de les estructures dins de les estructures, fora de les quals no es pot concebre la bellesa del llenguatge. Un poema és possible a condició que no en fem la lectura literal i és per això que la poesia (i, en general, la literatura) és un engany meravellós.

(Jesús Tusón El luxe del llenguatge)