27 d’abril 2006

Cap surt de la memòria
no abolirà la plàcida
manera de morir-se
que tenen el records.

(Gabriel Ferrater)