26 d’abril 2006

La novel·la ja no és l'escriptura d'una aventura, ans l'aventura d'una escriptura.

(Jean Ricardeu Por una théorie de nouveau roman)