27 d’abril 2006

Perquè és així com hauria d'escriure's
la història dels homes,
assajant de reprendre les paraules
en el seu profund origen.
Car tota cosa és subtil si la veu s'hi detura
tan tendrament com una mà que es clou
damunt la mà que estima.

(Miquel Martí i Pol)