24 de juny 2008

RITORNELLO

Que sigui ric el jorn
i en arribar la fosca
res no empenyi la son
a fer-nos oblidar. (...)

(Àlex Susanna Memòria del cos)