01 de novembre 2007

Si, com ens informa el seu ètim, un símbol havia estat (a l'antiga Grècia) la mitja moneda que conservaven com a finaça els dos signants d'un acord, és evident que la meitat que aquí falta (en la lectura i interpretació d'un poema) podem posar-la -perquè, en efecte, la tenim- qualsevol de nosaltres (els lectors).

(Pere Ballart El contorn del poema)