23 de juliol 2009

LA GRAN REMOR DEL MAR (FRAGMENT)

Llegíem a les fosques
versots de bon comptar.
Cada versot un himne,
cada himne un foc més alt.

(Miquel Martí i Pol)