26 de maig 2012

La literatura ja no és l'escriptura d'una aventura, sinó l'aventura d'una escriptura

(D'un dels autors de l'Oulipo?)