05 d’abril 2014

Metàfora de la foscor

On hi ha llum
no hi ha foscor,
però on hi ha foscor
pot haver-hi llum.
 No tot és massa,
ni massa és tot.

(Eduard Antón, alumne de 3r d'ESO)